Gertrud

Gertrud Cronberg (1937-2021) var som limnolog knuten till Lunds universitet och sysslade i många år med plankton i sötvatten över hela världen. I sina mikroskop fotograferade hon många av våra minsta växtplankton. En artikel från Lunds universitets Fokus forskning finns här.

Hennes doktorsavhandling från 1980 handlar om Förändringar i växtplanktonfloran i samband med restaureringen av sjön Trummen.

Cronberg – Phytoplankton changes in Lake Trummen induced by restoration

En minnessida finns här.

Ut i vida världen!