Gertrud

Gertrud Cronberg (f 1937) är en limnolog som är knuten till Lunds universitet och som i många år har sysslat med plankton i sötvatten över hela världen. I sina mikroskop har hon fotograferat många av våra minsta växtplankton. En artikel från Lunds universitets Fokus forskning finns här.

Hennes doktorsavhandling från 1980 handlar om Förändringar i växtplanktonfloran i samband med restaureringen av sjön Trummen.

Cronberg – Phytoplankton changes in Lake Trummen induced by restoration

Ut i vida världen!